Voor de berekening van het gemiddeld jaarverbruik baseren wij ons op de historiek van 3 opgenomen en gefactureerde meterstanden.