Door regelmatig jouw watermeter na te kijken, kan je lekken opsporen en onaangename verrassingen vermijden.
 

Kleine lekken hebben vaak grote gevolgen

Lekt je kraan, waterontharder of boiler of blijft het toilet lopen? Laat het lek dan meteen herstellen. De kosten kunnen immers hoog oplopen.

 • Een lekkende kraan verbruikt 4 liter water per uur of 35 kubieke meter per jaar.
 • Een dun waterstraaltje is goed voor 16 liter per uur of 140 kubieke meter water per jaar.
 • Door een slecht werkende doorspoelbak van het toilet verlies je 25 liter per uur of 219 kubieke meter water per jaar.
 • Een waterstraal jaagt al gauw 63 liter water per uur door de leiding of 552 kubieke meter per jaar.
 • Vermenigvuldig deze volumes aan verspild water met de prijs per kubieke meter en je zal merken dat de rekening snel enkele honderden euro kan bedragen.
 • Vervang het afsluitleertje of -rubbertje van kranen als het versleten is. Vervang de hele kraan wanneer ook de behuizing slijtage vertoont.
 • Controleer regelmatig het spoelsysteem van het toilet. Ga de dichting van de sluitklok na, controleer of het water niet langzaam blijft lopen en voorkom dat de vlotter gekneld geraakt.
 • Zorg ervoor dat de afvoer van alle toestellen en apparaten (uitgezonderd was- en vaatwasmachines) gescheiden is van de rioleringsbuizen.
  Let op met een defect veiligheidsventiel (bijvoorbeeld boilers, verwarmingstoestellen …) en apparaten met automatische spoelsystemen en/of bijvulsystemen (bijvoorbeeld bijvulling regenwater).
 • Zorg voor gescheiden leidingsystemen: de drinkwaterleiding en die van je regenwatersysteem
  of eigen waterwinning (= tweede circuit water) mag nooit met elkaar verbonden zijn!
 • Ben je voor lange tijd afwezig of staat het pand leeg? Draai dan de hoofdkraan dicht. Sluit die niet volledig af? Meld dit dan onmiddellijk aan je drinkwaterbedrijf.
 • Sluit bij vorst de buitenkranen preventief af.
Een onverklaarbaar hoog verbruik kan wijzen op een (verborgen) lek. Spoor een lek op in 3 stappen.

Sommige lekken kan je makkelijk zelf vinden: de slecht werkende vlotter in het toilet bijvoorbeeld of de badkamerkraan die niet naar behoren afsluit. Moeilijker wordt het bij ondergrondse lekken want die zijn nauwelijks waarneembaar. En als het lek zichtbaar wordt, was er meestal lang voordien al waterverlies. Behalve bij grote buisbreuken is een lek meestal maar af te leiden uit andere signalen: verminderde druk, natte plekken op muren of plafond of helaas ook vaak de fors gestegen waterfactuur.
 

Spoor een lek op in 3 stappen

Stap 1: Volg je waterverbruik op         

Op de jaarlijkse verbruiksfactuur vind je een overzicht van je gemiddeld jaarverbruik van de voorbije 3 jaren. Om te weten of jouw verbruik normaal is, kan je het vergelijken met het gemiddeld waterverbruik in Vlaanderen (cijfers 2022):

Gezin van Waterverbruik per jaar 
 1 persoon 37 m³
 2 personen 62 m³
 3 personen 89 m³
 4 personen 108 m³
 5 personen 130 m³
                       

Je hoeft echter niet te wachten op de jaarlijkse verbruiksfactuur om je verbruik op te volgen: noteer maandelijks je meterstand en volg zo je verbruik op. Ligt jouw verbruik een stuk hoger dan het gemiddeld verbruik of merk je plots een stijging? Dan is er misschien wel ergens een lek. Op die manier kan je onmiddellijk ingrijpen en is het meerverbruik op je factuur veel kleiner.

Stap 2: Controleer de meterstand    

Neem de stand van de watermeter op bij het begin van een periode waarin er geen water verbruikt zal worden, bijvoorbeeld net voor je gaat slapen. Gebruik even geen apparaten die water verbruiken (bijvoorbeeld de vaatwas, een waterverzachter …) en spoel je toilet (aangesloten op kraanwwater) niet door. Controleer 's ochtends opnieuw de meterstand. Let daarbij vooral op de cijfers na de komma. Indien er een verschil is, wijst dit op een lek.

Stap 3: Spoor het lek zelf op of haal er een loodgieter bij   

Een lekkend toilet suist meestal en kan je zelf proberen opsporen, bijvoorbeeld door een stukje toiletpapier onder de rand te hangen. Een kraan die niet goed afsluit, blijft druppelen. Moeilijker zijn ondergrondse lekken, bijvoorbeeld een leiding naar het tuinhuis of de buitenkraan. Behalve bij grote buisbreuken is een lek meestal maar af te leiden uit andere signalen: verminderde druk, natte plekken op muren op plafond of helaas ook vaak de fors gestegen waterfactuur.

 1. Doorlopend of lekkend toilet
 2. Defect veiligheidsventiel van boiler of doorstromer
 3. Defecte waterontharder, waardoor er constant spoeling is
 4. Defect bijvulsysteem van de regenput, waardoor er nodeloos wordt bijgevuld met leidingwater
 5. Ondergronds lek in de leidingen.

Heb je een lek in je woning? Herstel het dan zo snel mogelijk of bel een loodgieter. Indien het lek niet onmiddellijk hersteld kan worden, koppel het defecte gedeelte af of draai de hoofdkraan dicht wanneer je geen water nodig hebt. Zo voorkom je bijkomend verlies. 

Merk je een lek op straat, aan je hoofdkraan of aan je watermeter? Neem dan contact op met De Watergroep.

Enkele voorbeelden van wat beschouwd wordt als ‘verborgen oorzaak’: 

 • Lekken in ondergrondse leidingen
 • Lekken in leidingen die in de vloer zijn ingewerkt
 • Lekken in ontoegankelijke kruipruimtes
 • Lekken in een meterput.

Mits aan de gangbare wettelijke en technische voorschriften voor de binneninstallatie is voldaan na herstelling:

 1. een overdrukventiel aan een warmwaterproductie of een waterontharder die blijft lopen
 2. een defect aan een waterbehandelingsapparaat die meer spoelt dan vroeger, of een bijvulinstallatie voor regenwater die meer bijvult dan gewenst

Enkel bij een verborgen oorzaak heb je recht op een tegemoetkoming.

Enkele voorbeelden van wat ondermeer niet beschouwd wordt als een ‘verborgen oorzaak’ en dus niet in aanmerking komt voor een tussenkomst:

 • een kraan die niet afsluit
 • een lekkend toilet
 • een kelder die blijft onderlopen
 • een lek veroorzaakt door derden (dit moet je zelf opnemen met de veroorzaker van de schade).

Heb je de test op lekken gedaan, maar kan je geen lek vinden? Misschien heb je een verborgen lek. Dat kan een lek in de grond of in de muur zijn, of een kapot toestel.

Voor alle soorten lekken neem je best contact op met een loodgieter of een lekdetectiefirma. Stelt onze medewerker een lek vast, neem dan contact op met een loodgieter of klusjesman om het lek te herstellen. Tip: Neem zo veel mogelijk foto’s en vraag zeker een factuur en een verslag aan de loodgieter. Zo heb je nadien een bewijs van het lek.

Indien een verborgen lek gevonden wordt, kan je onder bepaalde voorwaarden een minnelijke schikking aanvragen voor het verhoogde waterverbruik. Het lek dient hersteld te zijn alvorens je de aanvraag doet voor een minnelijke schikking.

Woon je nog niet lang genoeg op het verbruiksadres of werd in het verleden je meterstand al eens geschat?

Als er geen historische verbruiksgegevens bestaan, wordt het gemiddelde jaarverbruik bepaald via een opname van de meterstand. Dit gebeurt op basis van een nieuwe meterstand 3 maanden na de eerste meterstand opgenomen sinds de herstelling. Bijvoorbeeld: herstelling gebeurde op 04/09/2020, eerste meterstand sinds herstelling op 15/09/2020, dan wordt een nieuwe meterstand gevraagd op 15/12/2020.

Indien er geen mogelijkheid is om nog een nieuwe meterstand op te vragen, dan gebruiken we de kerncijfers rond het gemiddelde jaarverbruik in Vlaanderen. Deze kerncijfers staan opgenomen in het Algemeen waterverkoopreglement.

Het berekend variabel tarief is de verhouding van de variabele prijs (prijs per m³) vermeld op de factuur en het verbruik waarop die factuur betrekking heeft.
Voor de berekening van het gemiddeld jaarverbruik baseren wij ons op de historiek van 3 opgenomen en gefactureerde meterstanden.
 • Je geeft jaarlijks tijdig je meterstand door.
 • Je controleert regelmatig je watermeter om een abnormaal hoog verbruik tijdig te kunnen vaststellen.
 • Je houdt je binneninstallatie steeds in goede staat.
 • Je voldoet aan de wettelijke norm inzake de keuringsplicht. De keuring van de binneninstallatie is verplicht sinds 2005.
 • Eventuele lekken laat je meteen herstellen.
 • Je beschermt de watermeter tegen vrieskou.
 • Je draait de hoofdkraan dicht in een onbewoond pand of in een pand dat langere tijd verlaten is.
 • Bij schade veroorzaakt door derden onderneem je de nodige stappen ten aanzien van deze derde partij, zodat je het abnormaal hoog verbruik op hen kan verhalen.
Heb je gehandeld als een voorzichtig en redelijk persoon, maar merk je toch een hoog lekverlies? Bekijk dan hier of je recht hebt op een tegemoetkoming

De volgende zaken worden wel aanvaard als herstellingsbewijs:

 • facturen van loodgieters
 • kassaticket van een doe-het-zelfzaak
 • ...

De volgende zaken worden niet aanvaard als herstellingsbewijs:

 • offertes
 • schadebestekken
 • ramingen
 • ...