Technische stappen voor de aanleg van een drinkwateraftakking

Voer alle stappen hieronder uit voor we bij jou een drinkwateraftakking aanleggen. Vraag na de voorbereidende werken aan om jouw aftakking aan te leggen. Krijg je van ons een datum voor de aanleg, maar komt er iets tussen? Laat ons dat minstens 2 werkdagen op voorhand weten via 02 238 96 99. Zo vermijd je bijkomende kosten achteraf!

Benieuwd hoe een aftakking eruit ziet? Klik hier voor een schematische voorstelling van de aftakking.

Werfput (alleen voor een tijdelijke werfaftakking tijdens bouwwerken)

Heb je tijdens de bouwwerken aan jouw woning tijdelijk water nodig? Dan plaatsen we een tijdelijke werfaftakking. Voorzie in dat geval een werfput volgens deze richtlijnen:

 •  Plaats de werfput net achter de rooilijn. Eén zijde van de put moet samenvallen met de rooilijn.
 • Gebruik een waterbestendige multiplexplaat met versterkingsbalken. Die balken verhinderen dat de grond de put samendrukt.
 • Voorzie een stevig deksel.
 • Maak de put minstens 1 meter lang, 1 meter breed en 1,20 meter diep zonder bodem.
 • Zorg dat je de definitieve plaats van de watermeter in jouw huis al kent voor we de werfaftakking plaatsen. Zo kunnen we de definitieve aftakking tegen minimale kosten in jouw woning binnenbrengen.
 • Zorg dat de werfput vorstvrij, makkelijk toegankelijk en proper is.
 • Plaats de werfput als dat kan in het verlengde van de definitieve aftakking. Wanneer jouw huis is afgewerkt, kun je aanvragen om de aftakking aan te passen. Dan verlengen we jouw werfaftakking tot de plaats waar de watermeter komt. Dat is goedkoper.

Klik hier voor een voorbeeld van zo'n werfput.

Woning

 • De ruimte waar jouw drinkwateraftakking komt, moet beschermd zijn tegen vorst, regen en wind.
 • Er mogen geen hindernissen of obstakels (mortelsilo, bouwkraan, werfkeet, …) in de zone van de werken aan de drinkwateraftakking.

Mantelbuis

We plaatsen onze leiding altijd in een mantel- of wachtbuis.

 • Plaats een harde pvc-buis met gladde binnenwand en een buitendiameter van 110 millimeter (bv. een rioleringsbuis SN 4) 50 centimeter tot 1 meter voor de rooilijn.
 • Leg de buis minstens 90 centimeter diep en breng ter hoogte van de rooilijn een duidelijke markering aan dat het de wachtbuis voor het water is.
 • Zorg dat de buis waterdicht is en niet wordt onderbroken. Gebruik geen flexibele of geribde buis.
 • De aftakking komt jouw woning standaard binnen via jouw voorgevel. In uitzonderlijke gevallen kan dat ook via de zijgevel. In dat geval moet je de buis aansluiten op een pvc-bocht van 90° met een straal van minstens 400 millimeter ter hoogte van de muurdoorgang in je zijgevel.
 • Voorzie een stevige draad – een trekdraad – in de buis zodat we de aftakleiding jouw woning kunnen binnentrekken. 
 • Dicht de ruimte tussen de muurdoorgang en de mantelbuis gas- en waterdicht af.
   

Voorbeeld:

Mantelbuis

Punt waar de drinkwateraftakking jouw huis binnenkomt

Een vloerdoorgang via jouw voorgevel moet je uitvoeren met een energiebocht die je in de ruimte van jouw aftakking tot net boven de vochtbestendige houten plaat verhoogt met een stuk mantelbuis van 110 millimeter

 

 

Voorbeeld:

verhoogde energiebocht

of via een bocht van 110 millimeter en 90° met een minimale straal van 400 millimeter.

Voorbeeld:

Bocht 90 graden

Een muurdoorgang in jouw voorgevel moet je uitvoeren met een rechte, stijve, gladde pvc-mantelbuis van 110 millimeter.

 
Voorbeeld:

 

Rechte stijve PVC mantelbuis

Het uiteinde van de muur- en/of vloerdoorgang in jouw woning heeft een spie-eind van 110 millimeter zodat de mantelbuis waterdicht kan worden afgedicht.

Heb je een mantelbuis die eindigt op een mof of een energiesteen? Om die waterdicht af te dichten, moet je die verlengen met een stuk gladde mantelbuis van 110 millimeter. Zo eindigt ook die doorvoer met een spie.

 

 

Voorbeeld:

Mofeinde
 

Vochtbestendige houten plaat 

 • Ter hoogte van de muur- en/of vloerdoorgang in jouw huis voorzie je een stevige, vochtbestendige houten plaat (type betonplex) van 18 millimeter dik. De ruimte die wij op die plaat nodig hebben, is 60 centimeter hoog en 122 centimeter breed. Zo kunnen we de aftakking horizontaal installeren.
 • Je moet de vochtbestendige houten plaat zo naast of boven de muur- of vloerdoorgang plaatsen dat we de aftakking zonder extra aanpassingen kunnen installeren. De afstand van het middelpunt van de wachtbuis tot de plaat moet ongeveer 12 centimeter zijn.

 Voorbeeld:

Heb je al deze stappen uitgevoerd? Doe een aanvraag om jouw drinkwateraftakking aan te leggen!