Technische stappen voor uitvoering aftakking

Zorg ervoor dat De Watergroep voorafgaand werd uitgenodigd op een coördinatievergadering om duidelijke afspraken te maken voor de realisatie van de drinkwateraftakking. Voer alle besproken voorbereidende werken uit vooraleer we bij jou een drinkwateraftakking aanleggen. Zo vermijd je bijkomende kosten achteraf!

Alle stappen en voorbereidende werken, incl. schema's en voorbeelden, lees je in onze brochure (PDF)!

Gebouw

 • Het gebouw is beschermd tegen vorst, regen en wind (wind- en waterdicht).
 • Er staan geen hindernissen of obstakels (mortelsilo, bouwkraan, werfkeet, …) in de zone van de werken aan de drinkwateraftakking.
 • Het meterlokaal is een gemeenschappelijke ruimte.

Grondwerk/werkput

 • We plaatsen onze leiding altijd in een open sleuf.
 • Tussen de rooilijn en de gevel van het gebouw moeten de nodige grondwerken voor het leggen van de dienstleiding uitgevoerd zijn (in samenspraak met de verantwoordelijke van De Watergroep). De Watergroep staat enkel in voor de graafwerken op openbaar domein.
 • De sleuf moet minimum 90 cm diep en 40 cm breed zijn, moet een vlakke en steenvrije bodem hebben.
 • Tegen de gevel moet een werkput van 1 m breed x 1 m lang en 1,20 m diep voorzien zijn.

Intredepunt aftakking in het gebouw / muurdoorgang

 • Bij de uitvoering (zonder kelder/zonder kruipruimte) zorgt de eigenaar van het gebouw ervoor dat er op de plaats van de aftakking een aftakput (afmetingen lengte x breedte x diepte = 1 m x 1 m x 1,20 m) in het gebouw aanwezig is.

Het gebruik van bochten en/of energiebochten is omwille van de benodigde ruimte en de koppeling in de aftakput niet toegelaten!

 • Bij uitvoering in een kelder: wanneer het meterlokaal zich in een gemeenschappelijke ondergrondse ruimte bevindt, geldt de bijkomende voorwaarde dat het zich moet bevinden aan de voorgevel of een bereikbare zijgevel van het gebouw. De muurdoorgang moet bij voorkeur uitgevoerd worden in een hoek van het lokaal. 

Deze regels gelden voor de muurdoorvoerafdichtingen:

Dienstleiding Gladde PVC muurdoorgangskoker SN4 te plaatsen door klant Gas- en waterdichte afdichting tussen muur en koker Afdichting tussen koker en dienstleiding in functie van de DN koker en dienstleiding
DN 25 DN 100 Verantwoordelijkheid van de klant (bouwheer/aanvrager) (= groene arcering) Verantwoordelijkheid van De Watergroep
DN 50 DN 150 Verantwoordelijkheid van de klant (bouwheer/aanvrager) (= groene arcering)
Verantwoordelijkheid van de klant (bouwheer/aanvrager) (= blauwe arcering)
> DN 50 Voor de diameter muurdoorgangskoker neemt de klant contact op met De Watergroep Verantwoordelijkheid van de klant (bouwheer/aanvrager) (= groene arcering)
Verantwoordelijkheid van de klant (bouwheer/aanvrager) (= blauwe arcering)
                               

Afmetingen verdeelkolommen / meterlokaal

afmeting verdeelkolom meterlokaal

Vochtbestendige houten plaat

 • Voorzie ter hoogte van de watermeterconfiguratie een stevige dubbele vochtbestendige houten platen (type betonplex) (min. 2,5 m x 1,25 m en dikte 2 x 18 mm) vanaf de vloer ter hoogte van de muur- en/of vloerdoorgang.
 • De exacte locatie van de platen wordt afgesproken tijdens de opmeting. 
 • Het uiteinde van de muur- en/of vloerdoorgang tegenover de plaat is zo gekozen dat de plaatsing van de watermeteropstelling kan gebeuren zonder extra aanpassingen.
   

Meer informatie

 

Zijn alle stappen hierboven uitgevoerd?

Vraag dan hier meteen de uitvoering van je aftakking aan!