De cijfers over hardheid geven niet aan of het calcium dat in het water zit ook daadwerkelijk zal afzetten. In de hardheid zit bovendien het magnesiumgehalte verwerkt, dat zelfs bij langdurig koken niet afzet. Om het kalkafzettend vermogen van het water te bepalen, werd een gestandaardiseerde kookproef ontwikkeld. Met deze kookproef wordt het Praktisch Afzetbare CalciumCarbonaat (PACCk) gemeten. Deze meting geeft een goed beeld van de kalkafzetting bij de klant.

Wanneer het PACCk groter is dan 10°F, ondervindt de klant hinder van kalkafzetting en onderzoekt De Watergroep de mogelijkheid om het water op termijn te ontharden. Wanneer het PACCk tussen 4 en 10°F ligt, gaat De Watergroep na hoe de huidige zuivering geoptimaliseerd kan worden. Wanneer het PACCk kleiner is dan 4°F, treden er nauwelijks problemen op met kalkafzetting en is het water van nature weinig tot niet kalkafzettend.