Het berekend variabel tarief is de verhouding van de variabele prijs (prijs per m³) vermeld op de factuur en het verbruik waarop die factuur betrekking heeft.