Besmetting vindt plaats via de longen. De infectie wordt overgebracht door het inademen van de bacterie via zeer kleine, vernevelde druppeltjes water. De ziekte is niet besmettelijk. Het drinken van water vormt geen risico.

De ziekte legionellose treedt vooral op bij personen met een verhoogd risico:

  • mensen met een chronische ziekte (hartziekte, diabetes, ...) of een verzwakt immuunsysteem 
  • bejaarden
  • rokers
  • personen met chronische longaandoeningen, die een orgaantransplantatie hebben ondergaan of corticosteroïden nemen.