Het verbruik opgenomen in de aangifte voor de heffing van jaar X wordt als basis gebruikt voor de periode 01-01-X tot 31-12-X.