De berekeningsbasis zijn de gegevens van de heffing. Als bij de aangifte van het verbruikte en opgepompte water geen meetgegevens worden opgegeven voor de eigen waterwinning wordt in de heffing automatisch het maximale pompdebiet in rekening gebracht. Daardoor wordt dit ook aangerekend voor de vergoeding van het afvalwater. Verbruik je minder dan het maximale pompdebiet? Geef dan bij de aangifte aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) enkel het opgenomen volume door.