Ook het water dat geloosd wordt op de grachten komt uiteindelijk terecht in het rioleringsstelsel van de gemeente, waardoor er een vergoeding verschuldigd is. Enkel wanneer het water volledig zelf gezuiverd wordt of geloosd wordt op oppervlaktewater, wordt ze vrijgesteld van de gemeentelijke saneringsvergoeding op het afvalwater. Je kan de wijze waarop geloosd wordt ook terugvinden op jouw heffingsbiljet.