Dit mag niet door jouw afvoer

 • (Motor)olie en frituurvet, chemische producten als verf, thinner, zoutzuur ... horen niet thuis in een riool. Onderweg naar het waterzuiveringsstation tasten ze de rioolbuizen aan of veroorzaken ze verstoppingen. En als deze stoffen uiteindelijk in een waterzuiveringsstation belanden, zijn ze moeilijk te scheiden van het water. Breng deze stoffen daarom naar het containerpark, alleen via deze weg worden ze correct verwerkt.
 • Ongebruikte geneesmiddelen spoel je beter niet door het toilet. Ze kunnen stoffen bevatten die een bedreiging vormen voor het leefmilieu. Lever vervallen of ongebruikte medicijnen dus in bij je apotheek. 
 • Vast afval kan voor verstoppingen zorgen, zowel in het rioolstelsel als bij je thuis. Spoel luiers, vochtige doekjes, maandverband, tampons en etensresten nooit door het toilet. Die horen in de vuilzak. 
   

Dit mag wel door jouw afvoer

 • urine en uitwerpselen
 • droog toiletpapier en vochtig papier waarop het logo van een toiletpot staat
 • water dat je gebruikte bij het koken of afwassen
 • voedingsmiddelen die door het zeefje in de gootsteen kunnen
 • restanten van zeep en niet-bijtende schoonmaakproducten
   

Mijn riolering zit verstopt. Wat nu?

Doe de test. Giet water door een andere afvoer, liefst in een andere ruimte. Loopt het water weg? Dan zit de verstopping in je eigen woning. Contacteer een loodgieter.

Als het water niet wegloopt, kijk je naar het huisaansluitputje of de toezichtput zo dicht mogelijk bij het openbaar terrein. Als dit putje leeg is, bel je best een loodgiet. Is dit putje vol? Dan bevindt de verstopping zich mogelijk op het openbaar terrein. Contacteer dan jouw rioolbeheerder.