Neen. Het gebruik van waterleidingbuizen en aftakkingen als aarding voor elektrische installaties is niet alleen verboden, maar ook gevaarlijk.