De Watergroep streeft ernaar drinkwater te leveren aan een druk van minimum 2,5 bar. Uiteraard is de druk op het leidingnet afhankelijk van het verbruikspatroon. Overdag is het verbruik groot en de druk daardoor iets lager. 's Nachts zien we het omgekeerde. De moderne installaties zijn op de meest voorkomende drukverschillen berekend.

In bepaalde omstandigheden kan de druk plots en onverwacht verminderen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer op een warme zomeravond de hele buurt besluit de tuin te sproeien of onder de douche te stappen, of bij werken aan het distributienet. Dat zijn slechts tijdelijke situaties.

In hoge gebouwen kan de druk soms onvoldoende zijn om de bovenste verdiepingen van water te voorzien. In dat geval worden opjaagpompen geplaatst. Die moeten steeds door De Watergroep goedgekeurd worden.

Als de druk van de hoofdleiding meer dan 4 bar bedraagt, kan het aangewezen zijn een drukregelaar te plaatsen. Je kan bij De Watergroep steeds navragen wat de dienstdruk is in jouw straat.