Alleen goud en platina roesten niet. Alle andere metalen kunnen vatbaar zijn voor corrosie of roestvorming. Vaak is dat te wijten aan zogenaamd agressief water: water dat het vermogen heeft om kalk op te lossen. Hierdoor wordt de dunne beschermende kalklaag in de binnenleidingen aangetast, en komt het metaal bloot te liggen.

De Watergroep levert water dat niet agressief is. Zijn er in jouw woning roestende leidingen, dan is dit wellicht het gevolg van één van volgende oorzaken:

  • het gebruik van minderwaardige materialen,
  • een verkeerde combinatie van metalen,
  • thermisch slecht uitgebalanceerde circulatiekringen van sanitair warm water,
  • slecht afgestelde onthardingstoestellen,
  • de aanwezigheid van neerslag of afzettingen in de leiding,
  • de aanwezigheid van lucht in de leidingen,
  • een slechte plaatsing van de leidingen,
  • leidingen met een te kleine diameter,
  • elektrische zwerfstromen.

De meeste problemen kan je al bij de plaatsing vermijden. Daarom is de keuze van een goede vakman belangrijk.