• Voor je gaat wonen in een nieuwbouwwoning:  spoel nieuwe waterleidingen goed door. Nieuwe waterleidingen kunnen namelijk ongewenste stoffen vrijgeven tijdens de eerste dagen dat ze in contact komen met water.
    • Spoel eerst alle toiletten door.
    • Tap daarna aan elke kraan een drietal liter water af. Het is best meerdere kranen samen open te zetten. 
  • Na een lange afwezigheid is het aangewezen even door te spoelen, zeker aan die kranen waar water afgetapt wordt voor consumptie. De kwaliteit van het water dat langere tijd stilstaat in de leidingen gaat immers achteruit.
  • Bij verwittiging door De Watergroep naar aanleiding van bijvoorbeeld een verontreiniging van het distributienet, heeft het spoelen pas zin als het leidingwater zelf weer in orde is. Doe dit op dezelfde manier als bij een nieuwbouwwoning.
  • Na een onderbreking van de waterlevering kan veel lucht in de leidingen zitten. Dat veroorzaakt de bekende waterslagen. Om schade aan de binnenleidingen of toestellen te voorkomen, is het goed eerst water af te tappen aan de eerste koudwaterkraan voorbij de watermeter. Deze kraan is dan ook best stevig bevestigd zodat eventuele waterslagen opgevangen worden.