De aarding van de binneninstallatie mag niet verbonden zijn met de delen die door De Watergroep zijn geplaatst (nummers 1, 2, 3, 4 en 5 op de tekening), zodat eventuele werken aan de watermeter niet worden gehinderd. De verbinding van de geleidende delen van de binneninstallatie met de hoofdaardingsklem mag enkel geplaatst worden NA de stopkraan C. Is de watermeterbeugel uitgerust met een aardingsklem, dan moet de elektrische installateur een equipotentiaalverbinding maken met de hoofdaardingsklem van de elektrische installatie.

De onderdelen van jouw binneninstallatie