Architecten, loodgieters en studiebureaus gebruiken voor de berekening van de diameter van de binneninstallatie uitgewerkte tabellen. Algemeen kan je uitgaan van het principe dat de installatie moet berekend worden op het normale verbruik tijdens de piekmomenten in het gezin (= wanneer het meeste water wordt verbruikt).

Het water mag niet sneller dan 1,25 meter per seconde stromen. Zo beperk je het drukverlies en waterslag, hinderlijke geluiden, trillingen en vroegtijdige slijtage op de kwetsbare plaatsen van de leidingen. Bij waterafname vermindert de druk in functie van de stroomsnelheid en de lengte van de leidingen. Kies de diameter ervan dus niet te klein.