Ook bij belangrijke veranderingen/renovaties aan je waterinstallatie is een keuring verplicht. Dat is een verandering waarbij de volksgezondheid of de goede werking van de installatie/het openbaar waternetwerk in gevaar kan komen. Lees hier wanneer een keuring noodzakelijk is.

Belangrijke veranderingen van de binneninstallatie en niet-aangesloten binneninstallatie: 

 • Alle veranderingen die ervoor kunnen zorgen dat er een rechtstreekse verbinding is tussen de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de afvoer voor afvalwater.
 • Alle veranderingen die ervoor zorgen dat de minimale vereiste beveiliging tegen terugstroming van langdurig stilstaand water niet gerespecteerd wordt.

Een keuring is ook nodig wanneer: 

 • er wordt overgeschakeld van regen- of putwater naar kraanwater
 • er een regen- of grondwatersysteem wordt gestoken waardoor ander water dan kraanwater gebruikt kan worden
 • er een bijvulsysteem op regenwatercircuit wordt gestoken
 • er op vraag van de klant een aftakking wordt aangepast (niet bij een niet-aangesloten binneninstallatie)
 • er een waterbehandelingsinstallatie (iets anders dan een ontharder) wordt geplaatst
 • er een drukverhogingsinstallatie wordt geplaatst
 • er een brandblusinstallatie wordt geplaatst die gebruik maakt van een binneninstallatie 
 • er een CV-installatie wordt geplaatst of vervangen 
 • er warm water wordt geproduceerd via een gecombineerd systeem (combiketel, warmtepomp …) waarbij additieven worden toegevoegd (anticorrosie, antilek, antivries …) 
 • er een niet-huishoudelijke was- en vaatwasmachine wordt geïnstalleerd
 • er een droogkast wordt gebruikt met watervoorziening
 • er keukenapparatuur op water wordt gebruikt (bv. steamer, kookpot met vaste vulling, koffiemachine, drankautomaat …)
 • er een toestel wordt geplaatst op het interne (drink)waternet om te reinigen, behandelen, analyseren … 
 • er een bijvulsysteem voor een vijver wordt geplaatst 
 • er een zwembad met verwarming en/of bijvulling wordt geplaatst 
 • het binnenleidingnet grondig uitgebreid of vernieuwd wordt
 •  ….

Belangrijke veranderingen van de installatie voor tweedecircuitwater zijn:

 • Als er een bestaand bijvulsysteem of voedingspunt met drinkwater wordt geplaatst of veranderd
 • Als er een afnamepunt wordt geplaatst/veranderd in de installatie voor tweedecircuitwater dat gebruikt kan worden voor een toepassing waarvoor drinkwaterkwaliteit nodig is. Bv. een uitgietbak met een aftappunt voor tweedecircuitwater bijplaatsen. Dit aftappunt kan ook gebruikt worden voor toepassingen waarvoor drinkwaterkwaliteit nodig is.