16-06-2023

VOKA Charter Duurzaam OndernemenOp 13 juni 2023 ontvingen we voor het zesde jaar op rij het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Het is onze ambitie om het voortouw te nemen in de transitie naar een klimaatrobuuste watervoorziening. Ook in 2022 investeerden we heel wat tijd en energie in duurzamer ondernemen en een klimaatrobuuste watervoorziening. 

VOKA laureaatDuurzaam ondernemen staat bij veel organisaties en bedrijven hoog op de prioriteitenlijst. Maar hoe zet je een duurzame bedrijfsvisie dag na dag om in de praktijk? Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen stimuleert bedrijven om concrete acties vast te leggen in een jaarplan, de voortgang ervan te monitoren en zo nog een stap verder te gaan. Als grootste waterbedrijf van Vlaanderen gaan we die uitdaging maar al te graag aan!

Daarnaast werden we ook genomineerd voor het 'UNITAR Certificaat SDG Champion'. Dat label wordt toegekend aan bedrijven die een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. In oktober ontvangen we dit certificaat uit handen van vertegenwoordigers van de Verenigde Naties.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enkele concrete acties

 • Vernieuwde missie en ambities
  Met een reeks droge zomers vers in het geheugen wordt het steeds duidelijker dat de watervoorraden in Vlaanderen onder druk staan. Dat heeft ons in 2022 aangezet om onze missie en ambities scherper te stellen en onze duurzame beleidskeuzes extra te benadrukken. Lees ze hier

 • Strijd tegen lekverlies
  Onze aanpak om de zogenaamde 'lekverliesindex' drastisch terug te brengen werkt. Onze acties hebben duidelijk effect. De 'Infrastructure Leakage Index' (ILI), een internationale standaard voor het becijferen van lekverliezen, lag in 2022 op 1,23. In 2021 lag die nog op 1,50. De komende jaren willen we die ILI-waarde nog verder terugbrengen, en tegen eind 2028 willen we tot de wereldtop behoren qua lekvrije leidingen.

 • 400 nieuwe sensoren
  In december 2022 werd de eerste van 400 nieuwe ondergrondse watersensoren geplaatst. Die meten permanent hoeveel water er in de leidingen passeert en met welke waterdruk. Op die manier bieden de sensoren waardevolle inzichten in de strijd tegen lekverlies. Tegen 2024 zullen alle sensoren geïnstalleerd zijn, een investering van in totaal 16 miljoen euro.

 • Herbestemming en recyclage oud ICT-materiaal
  Om ons oud ICT-materiaal zo circulair mogelijk te verwerken, werken we sinds 2022 samen met 'aSmartWorld' voor de herbestemming en recyclage van onze oude smartphones. Op 1 jaar tijd zamelden we 193 oude toestellen in. Zo bespaarden we in 2022 een CO2-uitstoot van ruim 1 ton.

 • Groener wagen- en machinepark
  De uitstoot van ons wagenpark verminderen en vergroenen is een van onze aandachtspunten. In dat verhaal past ook de uitbouw van een groener machinepark. Onze dienstvoertuigen worden stelselmatig vervangen door elektrische en hybride exemplaren. 

 • Climate Smart Utility Award
  In september 2022 kregen we erkenning voor onze klimaatinspanningen tijdens het wereldwatercongres in Kopenhagen. We mochten daar de 'Climate Smart Utility Award' in ontvangst nemen, uitgereikt door IWA (International Water Association).

 • Regenwater zuiveren in Mutete (Rwanda)
  in Mutete bouwden we een waterzuiveringsinstallatie op zonne-energie voor een school met 1.500 leerlingen. Zo willen we de gezondheid en levenskwaliteit van de mensen in de gemeente verbeteren. De installatie zuivert regenwater tot drinkbaar water op een duurzame en veilige manier. Op 28 oktober 2022 werd de waterzuiveringsinstallatie officieel geopend. In 2023 geven we het beheer officieel in handen van een lokale coöperatie.

 • Nieuwe vuilnisunits
  In 2022 installeerden we nieuwe vuilnisunits in onze kantoren. We zamelen nu 4 verschillende afvalstromen in: papier, gft, etensresten en restafval.

 • Energieneutraal
  Tegen 2030 wil De Watergroep volledig energieneutraal zijn. Dat betekent dat we op jaarbasis evenveel groene stroom willen produceren als we verbruiken. Zo installeerden we in 2022 zonnepanelen op 5 extra locaties. 

 

Lees alles over onze acties in ons jaarverslag.

 VOKA Charter

 

VOKA Charter

   
Bekijk meer foto’s van de uitreiking van het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen tijdens het VCDO-event ‘(Im)pact voor de toekomst’.