10-04-2018

Als gevolg van werken aan een toevoerleiding is in het weekend van 7-8 april een onverwachte opwoeling van zanddeeltjes opgetreden in een deel van het waterleidingnet van Kuurne en Harelbeke. Dit zand is afkomstig uit de ondergrond en is onder andere door eerdere lekken en werken in de leiding geraakt. Om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen, heeft De Watergroep intensieve spoelacties georganiseerd. Daardoor zijn de meldingen van zand momenteel zo goed als verdwenen. Wij verontschuldigen ons graag voor het ongemak dat u heeft ondervonden en geven u enkele tips rond uw binneninstallatie en het melden van schade.

Wat kan u doen indien u nog problemen ondervindt in uw binneninstallatie?

Indien u een verminderde druk waarneemt, dan is er mogelijk nog zand aanwezig in uw binneninstallatie. Om te weten of het probleem zich effectief in de binneninstallatie bevindt, kan u deze test doen:

  • Draai het leegloopkraantje aan de watermeter open.
  • Is er normale druk? Dan zal het probleem van de baan zijn indien u de kraan- en douchekoppen reinigt. Laat alle kranen tegelijkertijd enkele minuten lopen op het moment dat de koppen verwijderd zijn.
  • Is er ook aan het leegloopkraantje verminderde druk? Dan situeert het probleem zich ter hoogte van de watermeter en neemt u best contact op met De Watergroep via tel. 02 238 96 99.
     

Zijn er toestellen beschadigd door zand in het drinkwater?

Dan kan u dit melden:

  • via uw eigen brandverzekering of uw verzekering rechtsbijstand
  • bij De Watergroep via mail aan [email protected].

U doet er goed aan bij de melding meteen foto’s en facturen toe te voegen. Wij raden u ook aan de beschadigde toestellen bij te houden.

Voor een vlotte afhandeling dient u uw schadedossier best zo snel mogelijk in, maar ook latere meldingen worden aanvaard.

Heeft u al een schadedossier bij ons ingediend? Dan houden wij u op de hoogte van de afhandeling van uw dossier.
 

Servicevergoeding

Wij verontschuldigen ons graag voor het ongemak van de voorbije dagen en zullen u ter compensatie een servicevergoeding van 25 euro uitbetalen via een korting op uw waterfactuur. Dit komt overeen met de prijs van ruim 5.000 liter water.
 

Nog vragen?

Op maandag 7 mei organiseren wij van 16 tot 19 uur een zitdag in het Oud Gemeentehuis van Kuurne (Kerkstraat 10) en op woensdag 9 mei organiseren wij van 14 tot 17 uur een zitdag in het stadhuis van Harelbeke (presentatieruimte). Daar beantwoorden wij graag uw vragen en geven wij u advies bij de aangifte van uw schade.

Met vragen kan u terecht op tel. 02 238 96 99 of via mail aan [email protected]

Tot slot willen wij graag beklemtonen dat er nooit een probleem is geweest met de kwaliteit van het drinkwater. Wij blijven de komende periode ons netwerk preventief spoelen, zodat u geen hinder meer ondervindt.