27-09-2023

Soorten standpijpenWe gebruiken standpijpen om water af te tappen van brandkranen op plaatsen waar geen ander water beschikbaar is. In het verleden waren er honderden standpijpen in omloop bij aannemers, gemeenten, particuliere klanten... Dit bracht risico’s met zich mee voor de kwaliteit van ons kraanwater en het beheer van ons distributienet. De kwaliteit en veiligheid van ons drinkwater staan op elk moment voorop, ook bij tijdelijke waterleveringen. Daarom kozen we voor een striktere opvolging en een nieuw kleurensysteem voor alle standpijpen.

Tijdelijke waterleveringen met standpijpen gebeuren sinds 2022 enkel nog met plaatsing, ophaling en tussentijdse controle door eigen medewerkers. Daarom roepen we de komende maanden alle uitgeleende oude standpijpen terug. 

Enkel gemeentebesturen die standpijpen vaak gebruiken voor evenementen, kunnen zelf nog over standpijpen beschikken. Voor hen organiseren we opleidingen, zodat de techniekers van de gemeenten weten hoe ze een standpijp veilig en correct moeten gebruiken. Bij iedere standpijp die we uitlenen, hoort ook een uitleencontract.

De standpijpen die bestemd zijn voor gemeenten zijn wit, de standpijpen die we zelf plaatsen zijn oranje. De blauwe standpijpen verdwijnen volledig uit het straatbeeld.

Particuliere klanten kunnen ook rechtstreeks bij ons terecht als ze tijdelijk water nodig hebben.