25-10-2016

Het verhaal tussen De Watergroep en Protos start in 2003. Sindsdien is de samenwerking elk jaar gegroeid. Daarom vonden de 2 organisaties het tijd om hun wederzijds engagement officieel en voor een lange periode te bezegelen.
 

Alles begint met water

Protos is een ngo (niet-gouvernementele organisatie) voor ontwikkelingssamenwerking die zich inzet voor een rechtvaardig en duurzaam waterbeheer en -gebruik in landen in ontwikkeling en in België. Een belangrijke pijler van Protos is dat dit steeds participatief verloopt, wat betekent dat waterbeheer met inspraak en engagement van de lokale watergebruikers verloopt. Protos zet zich dagelijks in om meer mensen toegang te geven tot drinkwater, sanitaire voorzieningen en/of water voor de landbouw. Een doelstelling waar ook De Watergroep zich volop achter schaart.
 

Sinds 2003

Congo Nubia - Copyright Nick HannesDe samenwerking startte in 2003 via sponsoring van enkele Protos-acties in België. 3 jaar later krijgt de samenwerking een vervolg. De Watergroep kiest voor een financiële inbreng in het Protos-project in Mali binnen het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling. In 2009 gaan de 2 organisaties een stap verder. Naast een financiële inbreng, zet De Watergroep ook haar watergebonden kennis en expertise in om het publieke waterbedrijf Jirama in Madagaskar te ondersteunen.

Na de afronding van het project in Madagaskar eind 2015, stapt De Watergroep in het kader van het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling samen met Protos en de Vlaamse overheid in een vervolgproject om de dienstverlening van de drinkwatervoorziening in de Congolese provincie Ituri te verbeteren.
 

Contract tot 2024

‘De samenwerking tussen De Watergroep en Protos is door de jaren heen geëvolueerd van louter het storten van sponsorgeld, tot een echte samenwerking waarbij De Watergroep meer en meer de rol van vanzelfsprekende kennis- en technologiepartner rond water ging spelen. Dit leverde voor beide organisaties al verrijkende uitwisselingen op. Daarom werd het tijd om deze samenwerking officieel te maken met een samenwerkingsovereenkomst die loopt tot 2024. De Watergroep engageert zich om samen met Protos verder te werken aan waterprogramma’s in het Zuiden. Naast 50.000 euro steun op jaarbasis, blijft De Watergroep haar waterexperten inzetten voor enkele specifieke Protos-programma’s,’ vertelt Ortwin Deroo, project manager bij de business unit Industrie & Services en sinds het begin betrokken bij de samenwerking.

‘Een van onze hoofdopdrachten is het versterken van de capaciteiten van de lokale actoren die hun rol rond duurzaam waterbeheer moeten opnemen in landen in ontwikkeling, en daar past het engagement van De Watergroep perfect in. Maar we willen voortaan ook samen in Vlaanderen meer betekenen op het gebied van duurzaam watergebruik,’ aldus Marc Despiegelaere, verantwoordelijke Externe Relaties voor Protos.
 

Ook in Vlaanderen

We hangen er vanaf nu ook een ‘Noordluik’ aan vast. Dit betekent dat we samenwerken om onze waterprojecten in het Zuiden meer zichtbaarheid te geven in Vlaanderen en om mensen ook hier aan te zetten duurzaam met water om te gaan.
 

Meer weten?

Meer info over Protos? Wil je zelf doneren om Protos verder op weg te helpen? Surf dan naar www.protos.ngo

Lees meer over onze projecten in het Zuiden.