24-04-2020

Het kraanwater in ons land is en blijft drinkbaar, maar veel gebouwen (onder andere kantoorgebouwen, scholen, culturele centra en sportcomplexen) staan momenteel leeg omwille van de coronamaatregelen. Na enkele weken stilstand kan het water troebel of licht gekleurd zijn wanneer de installaties weer in dienst worden genomen. Water dat stilstaat in leidingen kan namelijk stoffen opnemen die van de leidingen afkomstig zijn. Dit is afhankelijk van het soort binnenleidingen en kan gaan om ijzer, zink, koper en eventueel lood. 

Bovendien ontstaat er bij stilstaand water een biofilm aan de binnenwand van de leidingen en daar voelen bacteriën zich snel thuis. Zo kan ook de legionellabacterie een probleem vormen.  Deze bacterie komt van nature voor in water en vormt op zichzelf geen enkel gevaar. In stilstaand water kan deze bacterie zich echter snel vermenigvuldigen en dan wordt zij wel ziekteverwekkend. 

De Watergroep raadt daarom de beheerders van leegstaande gebouwen aan om geregeld het water te laten circuleren in de binneninstallaties. Een andere mogelijkheid is om de binneninstallaties te laten leeglopen en er vers water te laten doorstromen voordat de gebouwen weer in gebruik worden genomen. Als je dat water opvangt en het gebruikt om mee te poetsen of de planten te begieten, gaat er bovendien geen water verloren.

Op de site van Zorg en Gezondheid staan ook specifieke richtlijnen voor de heropstart. Bij De Watergroep kan via dit formulier een wateranalyse aangevraagd worden.

Lees hier meer over onze drinkwaterkwaliteit!