28-04-2021

Voor de 4de keer op rij behaalt De Watergroep het Voka Charter Duurzaam Ondernemen. Een mooie stimulans om verder te werken aan een duurzaam beleid binnen De Watergroep. Bedankt aan alle collega’s die hun steentje hebben bijgedragen. Op naar nummer 5!

De Watergroep hecht veel belang aan maatschappelijk engagement en onderschrijft de 17 duurzame doelstellingen (= SDG, Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Die vertalen we jaarlijks in een aantal concrete actiepunten.  Dit jaar zetten we o.a. in op:

  • inzetten op waterverliezen, via het opsporen van lekken en watermeters voor klanten
  • duurzaamheid in het hart van onze bedrijfsvoering via een doorgedreven diversiteitsbeleid en welzijnsacties voor onze werknemers