04-04-2018

Op 22 maart, op Wereldwaterdag, lanceerde Vlakwa (het Vlaams Kenniscentrum Water) haar ‘Waterenquête’. In deze editie bevragen ze naast bedrijven, landbouwers, gemeenten en beleidsmakers ook Vlaamse burgers. Met deze enquête willen ze inzicht verkrijgen in de mogelijkheden om nieuwe beleidsopties en technologie voor duurzaam watergebruik te integreren in ons dagelijkse leven en bedrijfsprocessen. Het uiteindelijke doel: komen tot een ‘robuust watersysteem’. 

In een context van klimaatverandering, met een lage waterbeschikbaarheid en de kans op toenemende watertekorten in de komende jaren in onze regio, zijn de bevindingen van deze Waterenquête belangrijk voor de toekomstige drinkwatervoorziening in Vlaanderen. 

Volgens Vlakwa moeten we evolueren naar een ‘robuust watersysteem’, zoals ook de Vlaamse overheid het voorziet in zijn Visienota 2050. Een robuust watersysteem voorziet in de behoeften van alle gebruikers: voldoende drink-, proces- en koelwater, irrigatiemogelijkheden voor de landbouw en bescherming van de ecosystemen. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden voor goederentransport en alternatieve mobiliteit en ruimte voor waterrecreatie.

Neem deel aan de enquête via www.waterenquete.be. Deelnemen kan tot en met 22 april 2018.