22-11-2017

Mieke Van HootegemDe Vlaamse regering heeft op 10 november mevrouw Mieke Van Hootegem aangesteld als nieuwe voorzitter. Zij vervangt de heer Herman Van Autgaerden. De Watergroep dankt de heer Van Autgaerden voor de constructieve en gedreven manier waarop hij de voorbije jaren de raad van bestuur heeft geleid.

Mevrouw Van Hootegem zetelt al sinds december 2010 in de raad van bestuur van De Watergroep. Tevens is zij provincieraadslid voor West-Vlaanderen en gemeenteraadslid in Roeselare. Daarnaast heeft de Vlaamse regering dhr. Gunther Coppens aangesteld als bestuurder. Beide mandaten lopen tot aan de algemene vergadering in 2020.