10-06-2020

De gouverneur van Vlaams-Brabant kondigde op 22 mei een verbod af op het onnodig gebruik van kraanwater in 42 Vlaams-Brabantse gemeenten. Dit verbod kwam er omdat de waterverbruiken zo extreem hoog waren dat het waterbevoorradingssysteem niet kon volgen met leveren.

 

Intussen is de situatie gelukkig genormaliseerd. Sinds ruim een week zien we dat het drinkwaterverbruik drastisch gezakt is, dankzij de iets lagere temperaturen en de regen. De regenwaterputten zijn opnieuw gevuld, waardoor de vraag naar drinkwater gezakt is naar normale hoeveelheden. De Watergroep heeft alle reserves aangevuld en de piekcapaciteit is opgetrokken. Het verbod is dus niet langer nodig. 

 

De zeer vroege droogte dit jaar en de problemen van eind mei hebben ons meer dan ooit doen inzien hoe kostbaar water is en hoe belangrijk het is er spaarzaam mee om te gaan. Het moet onze gezamenlijke zorg blijven zuinig om te springen met water, van welke oorsprong ook. 

 

Iedereen kan zijn steentje bijdragen om water te besparen. Denk bijvoorbeeld aan het opvangen van spoelwater van groenten en fruit in een teil en dit bewaren om aan de planten te geven. Of het water dat we laten wegstromen in afwachting tot het warm genoeg is om te douchen opvangen in een emmer voor hergebruik. Niet-essentiële toepassingen van water moeten we tot een minimum beperken.

Meer tips om spaarzaam om te gaan met water vind je hier.