18-12-2020

De Watergroep houdt de vinger aan de pols bij haar gemeenten-vennoten. Afgelopen zomer organiseerden we een bevraging waarbij we peilden naar wat er vandaag goed loopt en wat er in de toekomst nog beter kan. 

De bevraging werd uitgestuurd naar 1.000 contactpersonen, gespreid over 177 gemeenten.
 

Meten is weten

Icoon tevredenheidDe respondenten zijn over het algemeen tevreden over de informatiedoorstroming, de vlotte communicatie bij geplande en ongeplande werken, de drinkwaterkwaliteit en de snelle interventies.

Wanneer het gaat over aanspreekpunten, lekherstel, werfopvolging, straatherstel en signalisatie is er marge voor verbetering.

“Meten is weten,” stelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. “En dus zullen we de verzamelde informatie gebruiken om de dienstverlening naar onze gemeenten-vennoten te verbeteren. We nemen de suggesties ter harte en gebruiken ze om het in de toekomst nog beter te doen.”

De vennotenbevraging wordt herhaald in 2022.