22-12-2017
De Watergroep gaat voor een verdere vereenvoudiging van haar bestuursorganen, die meteen ook aansluit bij de nieuwe organisatiestructuur van het bedrijf. Daartoe keurde de algemene vergadering van De Watergroep op 8 december 2017 een statutenwijziging goed. De wijzigingen met betrekking tot de provinciale bestuursorganen gaan vanaf januari 2019 in, de wijzigingen met betrekking tot de raad van bestuur volgen vanaf januari 2020.

De Watergroep maakt momenteel de omschakeling van een provinciaal georganiseerd bedrijf naar een procesgeorganiseerd bedrijf. Als een logisch gevolg van deze evolutie stapt het bedrijf ook af van de provinciale opsplitsing van haar bestuursorganen.

Met de statutenwijziging heeft De Watergroep een dubbel doel voor ogen: een meer slagvaardige organisatie uitbouwen en de interactie met haar vennoten versterken. Dankzij een heldere bestuursstructuur is de rol en de toegevoegde waarde van elk orgaan duidelijk. 

Wijzigingen in provinciale bestuursorganen

Om de aandeelhouders de gelegenheid te geven hun controletaak uit te oefenen, hun visie op de werking van De Watergroep weer te geven en hun ideeën en bekommernissen aan te kaarten, krijgen zij een forum in het aandeelhoudersbestuur, dat minstens trimestrieel vergadert. Dit aandeelhoudersbestuur komt in de plaats van de huidige provinciale bureaus en comités.

Vanaf januari 2019 zal er nog één drinkwaterdienst zijn en één rioolwaterdienst met elk één aandeelhoudersbestuur. De gemeentelijke en provinciale vennoten maken deel uit van deze aandeelhoudersbesturen. De vergaderingen zullen om praktische redenen wel nog regionaal worden georganiseerd.

Wijzigingen in raad van bestuur

Momenteel bestaat de raad van bestuur van De Watergroep uit 17 leden. Vanaf 2020 wordt dit aantal verminderd tot 13 bestuurders, waarvan de aanstelling chronologisch als volgt verloopt:

  • benoeming 4 bestuurders door algemene vergadering op voordracht van de vennoten
  • benoeming 1 bestuurder door Vlaamse regering uit lijst van 4 kandidaat-bestuurders voorgedragen door vennoten van de respectieve provincies
  • benoeming 5 onafhankelijke bestuurders door Vlaamse regering na selectie en voordracht door raad van bestuur
  • benoeming 3 bestuurders incl. voorzitter rechtstreeks door Vlaamse regering.

Door deze statutenwijziging verdwijnen in totaal 81 mandaten.