27-07-2017

In de periode 1950-1993 betaalden de klanten van de toenmalige Nationale Maatschappij der Waterleidingen (NMDW) en later de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) een waarborg voor de watermeter bij aanvraag van een nieuwe aftakking. Het ging om 100 of 200 BEF.

Deze regeling is al geruime tijd niet meer van toepassing. Daarom heeft De Watergroep beslist dat je op eenvoudig verzoek de terugbetaling van de waarborg kan vragen door de kwitantie ervan voor te leggen, ook als de aftakking nog in dienst is.
 

Dit kan elektronisch

U kan de terugbetaling van de waarborg vragen via onderstaande webformulieren. Klik door op de provincie waar de aftakking zich bevindt:

U kan de kwitantie ook per post naar ons toesturen

Dit kan naar dit adres:

De Watergroep - Waarborg
Vooruitgangstraat 189
1030 Brussel

Vermeld daarbij zeker uw naam en adres, en de bankrekening waarop wij de waarborg kunnen terugstorten. Wij betalen u naast de waarborg ook de portkost van een genormaliseerde zending terug.
 

Meer info?

Voor bijkomende vragen kan u contact opnemen met onze klantendienst via tel. 02 238 96 99 of via mail aan [email protected].