15-12-2023

Infinity sfeerbeeldDe algemene vergaderingen van De Watergroep en van Farys gaven op 15 december 2023 groen licht voor de oprichting van Waterunie Operator. Het nieuwe gezamenlijke waterbedrijf zal vanaf midden 2025 voor alle activiteiten van beide partners als uniek aanspreekpunt optreden voor klanten en externe partijen.

De Watergroep en Farys werken al sinds maart 2022 samen om de watervoorziening in hun werkingsgebieden te optimaliseren. Dit via hun gemeenschappelijk dochterbedrijf Waterunie nv, dat op 4 strategische trajecten synergieën uitwerkt. Deze gerichte samenwerking toonde reeds gunstige resultaten aan en ook het potentieel om de operationele activiteiten te bundelen in een geïntegreerd waterbedrijf om zo een toekomstgerichte en (klimaat)robuuste watervoorziening uit te bouwen. De focus en schaalvergroting zorgen voor zowel een versterkte beleidsmatige effectiviteit als financiële efficiëntie.

Waterunie Operator verenigt de complementaire troeven van beide bedrijven: de grote en gediversifieerde productiecapaciteit van De Watergroep en de unieke transportcapaciteit van Farys. Bovendien zijn de verzorgingsgebieden van beide bedrijven over heel Vlaanderen met elkaar verweven.
 

Waterunie Operator – feitelijke fusie

Logo's Farys, De Watergroep en Waterunie

Eerder dit jaar keurden de raden van bestuur van De Watergroep en Farys het stappenplan goed om de oprichting van het gezamenlijke operatorbedrijf concreet vorm te geven. Het wettelijke kader om de oprichting van Waterunie Operator mogelijk te maken, werd bevestigd via het Vlaamse machtigingsdecreet dat op 13 december 2023 voorkwam in het Vlaamse Parlement.

Het groen licht vanwege de steden en gemeenten, vennoten en deelnemers van De Watergroep en van Farys, laat nu toe om de oprichting van Waterunie Operator op te starten.
 

Christophe Peeters, voorzitter van Farys: 

“Met de oprichting van Waterunie Operator zetten we een heel belangrijke stap in de hervorming van de drinkwatersector. Het grootste deel van Vlaanderen zal bediend worden door één publiek waterbedrijf. Hierdoor kunnen we de drinkwaterprijs beter onder controle houden, hoewel we de komende jaren enkele miljarden moeten investeren om onze drinkwaterbevoorrading te blijven garanderen. Belangrijk is ook dat we ervoor zorgen dat een essentieel product als drinkwater in publieke handen blijft en onder controle van de steden en gemeenten. Op die manier garanderen we betaalbaarheid voor elke burger en blijvende democratische controle over levensbelangrijke infrastructuur.”
 

Brecht Vermeulen, voorzitter van De Watergroep: 

“Het machtigingsdecreet was een essentiële voorwaarde in het oprichtingstraject. Het bevestigt dat de Vlaamse overheid onze engagementen voor de versterking van de drinkwatervoorziening onderschrijft. In het verdere traject kijken wij ook uit naar het fiat vanwege de toezichthouder, het Agentschap Binnenlands Bestuur, en vanwege de Belgische Mededingingsautoriteit. Waterunie Operator zal vanaf midden 2025 onze gezamenlijke activiteiten bundelen: naast drinkwater en sanering ook sport- en aankoopbeheer. Onze medewerkers kennende, hebben we er het volste vertrouwen in dat zij voluit hun schouders zullen zetten onder de verdere uitbouw van de duurzame watervoorziening van de toekomst. Door de uitdagingen samen aan te gaan, kunnen we onze synergie- en schaalvoordelen ten volle benutten en zo efficiënter en slimmer investeren ten bate van onze klanten en onze deelnemers en vennoten."
 

Verzorgingsgebieden Vlaamse waterbedrijven

(in groen: gezamenlijk gebied Waterunie Operator)

Verzorgingsgebied Waterunie Operator

 

Waterunie

Waterunie is het gezamenlijke dochterbedrijf van De Watergroep en Farys dat sinds maart 2022 de concrete samenwerking tussen beide waterbedrijven faciliteert. Deze samenwerking beoogt de optimalisatie van de watervoorziening in de werkingsgebieden en omvat 4 specifieke domeinen

  1. Monitoring en sturing van het waterleidingennet
  2. Optimaliseren van opslagcapaciteit
  3. Optimaliseren van onderlinge aan- en verkoop van water
  4. Coördineren van investeringen.
     

Waterunie Operator

Het is de bedoeling dat Waterunie Operator, een naamloze vennootschap van publiek recht, vanaf midden 2025 alle operationele activiteiten van beide partners integreert en als uniek aanspreekpunt optreedt voor alle klanten, leveranciers en andere externe partijen. Beide partnerbedrijven staan gezamenlijk in voor de aansturing van Waterunie Operator en brengen hun respectieve werkingsactiva en personeel in.