28-02-2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn Scherpenheuvel-Zichem en Sint-Gillis-Waas toegetreden tot Riopact als Riopact-vennoot. Zij kiezen hiermee voor de volledige ontzorging op het vlak van hun rioolbeheer. Dit brengt de teller op een totaal van 20 Riopact-vennoten.
 

Totaaloplossing voor rioleringsbeheer

Sfeerbeeld rioleringswerfRiopact, het samenwerkingsverband tussen De Watergroep en Aquafin, helpt de gemeenten bij de uitbouw van hun  gemeentelijke rioleringsbeheer. ‘Gemeenten die ervoor kiezen om Riopact-vennoot te worden, genieten van heel wat voordelen’, legt Simon Stevens uit. ‘Allereerst bieden we een totaaloplossing via een Riopact-takenpakket, waardoor de gemeente volledig ontzorgd wordt. Daarnaast is het een grote troef dat we met een niet-solidair systeem werken. Dat wil zeggen dat er voor elke gemeente een transparante, individuele rekening is waarbij de BOT-inkomsten enkel gebruikt worden voor rioleringsinfrastructuur van de eigen gemeente.’
  

Een ervaren partner

Nico Bergmans, schepen van Openbare Werken van Scherpenheuvel-Zichem: ‘We zochten al een tijdje naar een technische partner om ons bij te staan bij de aanleg en het onderhoud van ons rioleringsnetwerk. Hierbij was het voor ons belangrijk om als grote buitengemeente in de regisseursstoel te blijven zitten, zonder dat de technische diensten te zeer belast worden met de beslommeringen van rioleringswerken. In Riopact vinden we een ervaren partner om onze rioleringsdoelstellingen te bereiken. Bovendien komt er door deze samenwerking tijd vrij voor de stadsdiensten om zich toe te leggen op het beheer en onderhoud van de rest van het uitgebreide patrimonium.’ 

Harry De Wolf, schepen van Openbare Werken van Sint-Gillis-Waas: ‘Als Riopact-vennoot kan Sint-Gillis-Waas jaarlijks meer geld investeren in het beheer, onderhoud en uitbouwen van riolen. Hierdoor komen de vooropgestelde Europese doelstellingen in zicht. Door toe te treden als Riopact-vennoot maken we ook maximaal gebruik van de financiële, technische en administratieve kennis en expertise van Aquafin en De Watergroep.’ 
 

Meer info over Riopact vind je op www.riopact.be