23-12-2018

KrijtlaagHet Krijt is voor De Watergroep een belangrijke grondwaterlaag: 22% van het geproduceerde drinkwater is uit deze laag afkomstig. Om een beter zicht te krijgen op de capaciteit van de Krijtlaag en de impact van de verschillende gebruikers, starten De Watergroep, de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de Nederlandse onderzoeksinstelling KWR samen een studie op die moet bijdragen tot een duurzame exploitatie. Het onderzoek kreeg als bekoorlijke naam het CHARM-project (Chalk Aquifer Management).
 

Belang van het Krijt voor de watervoorziening

Jaarlijks produceert De Watergroep zowat 140 miljoen m³ drinkwater. 22% van deze hoeveelheid winnen we op 29 plaatsen uit de Krijtaquifer, een belangrijke watervoerende laag in Waals-Brabant, Vlaams-Brabant en Limburg. De Krijtlaag is een belangrijke waterlaag met zeer zuiver grondwater die ook intensief gebruikt wordt door industrie en landbouw. 

Simon Six, teammanager Bronnen en Watersystemen: ‘Tot nu toe werden er voornamelijk grondwaterstudies uitgevoerd op lokale schaal, zodat telkens een deel van deze aquifer bestudeerd werd. De Watergroep, VUB en KWR hebben daarom de handen in elkaar geslagen om de draagkracht van de aquifer in het Krijt op regionale schaal te bepalen, rekening houdend met de vele onzekerheden, en om een beslissingsinstrument op te stellen om de huidige en toekomstige onttrokken volumes te kunnen beoordelen. Op deze manier kunnen we duurzame waterwinning blijven garanderen en vermijden dat er meer water onttrokken wordt dan de waterlaag aankan.’