31-03-2021

De klimaatverandering dwingt ons om steeds slimmer en duurzamer met water om te gaan. “Een creatieve en innovatieve aanpak moet ons in staat stellen om de klimaatuitdaging aan te gaan. Hiervoor is samenwerking met andere waterbedrijven en kennisinstellingen erg belangrijk, zowel in Vlaanderen als daarbuiten”, vertelt Bert De Winter, directeur Innovatie bij De Watergroep.
 

Innovatieve projecten 

Sensoren in Nieuwpoort

Deze samenwerking vertaalt zich vandaag reeds in verschillende projecten. Louise Vanysacker, manager Onderzoek en Ontwikkeling, legt uit: “Zo bereiden we samen met de Intercommunale Maatschappij Veurne-Ambacht (IWVA) en Farys een proefproject met een innovatieve ontziltingstechnologie voor aan het sluizencomplex in Nieuwpoort. Daarnaast onderzoeken we samen met Aquafin en het Nederlandse KWR Water Research Institute welke zuiveringsstappen nodig zijn om gezuiverd water uit de riolering om te zetten in drinkwater. Een ander voorbeeld is het Nederlands-Belgische project waarbij we met drinkwaterbedrijven IWVA en Dunea bekijken hoe we drinkwater kunnen maken uit het zoete water van duinen en kreekruggen.”

“Eén ding is zeker: innovatie, creativiteit en samenwerking zijn cruciaal om te komen tot een klimaatrobuust en integraal waterbeheer”, besluit Bert De Winter.
 
 

Ontdek meer over de vele innovatieve projecten bij De Watergroep op onze website >>

Heb jij originele of innovatieve ideeën die ons helpen om drinkwater te maken op een duurzame manier, met oog op de toekomst? Stuur dan een mail naar [email protected].