12-10-2021

TestopstellingKraanwater komt regelmatig in de kijker omdat het niet alleen goedkoop en milieuvriendelijk is maar ook van prima kwaliteit en schijnbaar altijd voorradig is. Dit is echter enkel mogelijk dankzij de dagelijkse, niet aflatende inspanningen van de drinkwaterbedrijven. 

Net zoals het water dat ze leveren staan onze drinkwaterbedrijven nooit stil: ze werken samen met universiteiten en kennisinstellingen aan nieuwe technologieën voor continue kwaliteitsbewaking van ons drinkwater. Zo willen ze inspelen op uitdagingen als klimaatsverandering, droogte en verontreiniging. Momenteel worden innovatieve sensoren getest die de kleinste verontreinigingen (bv. bacteriën) waarnemen in stromend water. Deze leveren heel wat data op en de uiteindelijke resultaten hiervan worden midden 2020 verwacht.

De kwaliteit van het leidingwater wordt nu al sterk gecontroleerd. Zo worden er in Vlaanderen jaarlijks zo’n 11.000 stalen genomen bij klanten aan de kraan en worden op al die stalen tot 42 kwaliteitsparameters geanalyseerd (VMM, rapport kwaliteit drinkwater, 2018). Bovendien worden er extra controles uitgevoerd op alle productiecentra, reservoirs en watertorens, waarbij het mogelijk is om honderden verschillende stoffen te meten. 

Een aandachtspunt bij hergebruik van water is het garanderen en bewaken van de kwaliteit. Zo zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om drinkwater duurzaam en in grote volumes te produceren uit regenwater of gezuiverd afvalwater. Een bijkomende uitdaging is het vermijden van waterverspilling bij spoelingen van de leidingen door de waterkwaliteit vroeger, sneller en continu op te volgen.

Om te anticiperen op deze uitdagingen zoeken de drinkwaterbedrijven nu naar snellere en preciezere methoden om de microbiologische waterkwaliteit te meten. Daarom werd recent een groot vergelijkend onderzoek opgestart met FARYS, De Watergroep, Pidpa, water-link en de Universiteit Gent in verband met snelle sensoren die continu de microbiologische waterkwaliteit kunnen monitoren. Dit onderzoek is uniek in omvang en een primeur wat betreft de samenwerking van de drinkwaterbedrijven inzake fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De resultaten zullen tevens in de schoot van AquaFlanders, de sectororganisatie van Vlaamse waterbedrijven, gedeeld worden.

Onderzoek en innovatie is voor de sector steeds belangrijker. Daarom zijn vandaag alle Vlaamse drinkwaterbedrijven lid van het onderzoeksplatform CAPTURE waarbij kennisinstellingen zoals de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en Vito samenwerken met de bedrijven om de uitdagingen van morgen aan te gaan (www.capture-resources.be). 

In de toekomst willen de drinkwaterbedrijven intensiever samenwerken voor wetenschappelijk onderzoek om zo meer en vlugger resultaten te boeken. Daarom hebben zij onder de vlag van AquaFlanders een projectvoorstel ingediend bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) voor fundamenteel onderzoek naar de waterkwaliteit. Dit nieuw initiatief is alvast een eerste vervolgstap in de lopende samenwerking.