01-09-2020

Begin 2020 gingen 8 proeftuinen droogte van start. In zo’n 'proeftuin droogte' werken minstens drie bedrijven samen aan een innovatief project die waterschaarste in periodes van droogte kan inperken. Met deze proeftuinen wil de Vlaamse Milieumaatschapij al doende leren over de praktische en technische uitdagingen en oplossingen op het terrein. Op die manier opent de weg naar andere gelijkaardige projecten die overal in Vlaanderen de droogte te lijf gaan.

Water voor later

De Watergroep werkt mee aan één van de 8 proeftuinen: 'Water voor later' . Via een doorgedreven waterbuffering en - hergebruik op een bedrijventerrein in Tervuren (Vlaams-Brabant) onderzoeken we de mogelijkheden om water niet te laten wegstromen, maar te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem.

Lees hier de volledige VMM-brochure 'Proeftuinen droogte'!