13-11-2019

In Vlaanderen zijn er nog zo'n 40.000 woningen niet aangesloten op het drinkwaterleidingnet. Vaak zijn deze woningen vrij geïsoleerd gelegen en gebruiken ze grondwater als waterbron. Door de droogte van de voorbije maanden daalt de grondwaterbeschikbaarheid, waardoor veel van deze woningen geen of weinig water ter beschikking hebben. Daarom is De Watergroep gestart met een proefproject bij een landbouwwoning in West-Vlaanderen.
 

Proefproject 

Bij deze landbouwer werden 2 regenwaterputten van 20.000 liter geïnstalleerd en komt er binnenkort een container met 4 verschillende waterzuiveringssystemen. De technologie van de firma’s Corsa, Valeco en BOSAQ zal hierbij getest worden. Verschillende sensoren zullen de waterkwaliteit monitoren. Dit proefproject loopt nog tot juni 2022 en maakt deel van een Europese LIFE project “Local Water Adapt” (LIFE17 CCA/NL 000043).