08-03-2019

Sinds 1 januari 2019 geldt een verbod op synthetische herbiciden (= onkruidbestrijdingsmiddelen) voor niet-professioneel gebruik. Bepaalde producten mogen volgens dit verbod niet meer verkocht en gebruikt worden door particulieren. 
 

Wat mag je wel nog gebruiken tegen onkruid?

  • Vlaams landschapgewasbeschermingsmiddelen met een laag risico
  • producten met als werkzame stof micro-organismen, plantenextracten of natuurlijke stoffen van dierlijke, plantaardige, microbiële of minerale oorsprong
  • producten die bestemd zijn om mossen en korstmossen te bestrijden.

Producten voor niet-professionele gebruikers, die zowel meststoffen als herbiciden bevatten, vallen ook onder het verbod. 
 

Bescherming van ons drinkwater

De Watergroep hecht belang aan de bescherming van haar waterwingebieden en grondwatervoorraden.

Lees hier hoe jij ook jouw steentje kan bijdragen.