14-11-2017

In de dorpskern van Snaaskerke treedt regelmatig een bruine verkleuring van het drinkwater op. Dit komt door opwoeling van ijzerdeeltjes en houdt geen risico in voor de gezondheid. De Watergroep heeft plannen om de drinkwaterleiding zo snel mogelijk te vernieuwen. Dit gebeurt in afstemming met de geplande rioleringswerken in de dorpskern.

De oorzaak van de bruine verkleuring ligt bij de aanwezigheid van gietijzeren drinkwaterleidingen. Op de bodem van die leidingen kunnen ijzerdeeltjes bezinken, die bij opwoeling zorgen voor een onaantrekkelijke bruine verkleuring van het water. Die opwoeling treedt op als de stroomrichting in de leiding verandert of als er een hoger debiet door de leidingen gaat.

De Watergroep heeft plannen om alle gietijzeren leidingen in de dorpskern van Snaaskerke op korte termijn te vervangen door een nieuwe pvc-leiding. Dit gebeurt in afstemming met de geplande rioleringswerken in de dorpskern. Een concrete startdatum voor de werken wordt zo snel mogelijk vastgelegd. In afwachting wordt het leidingnet regelmatig gespoeld om de hinder voor de klanten zoveel mogelijk te beperken. Eind oktober, begin november volgt nog een intensief spoelprogramma.

Recent heeft De Watergroep voor 550.000 euro geïnvesteerd in de renovatie van de aanvoerleiding naar Snaaskerke. De renovatie van de drinkwaterleiding van de dorpskern wordt geraamd op 930.000 euro.

Meldingen van bruin water kan u steeds inseinen bij De Watergroep via 02 238 96 99.