24-11-2020

Voor de bouw en aanleg van een waterproductiecentrum met winningsinfrastructuur in Overhaem (Tongeren) start De Watergroep een onteigeningsprocedure op overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Het openbare onderzoek loopt van 7 december 2020 tot en met 5 januari 2021.

Het betreft de goederen die kadastraal gekend staan als Tongeren, 12e afdeling, sectie A, nummers 216/B, 208/A, 133/B, 454/A, 314/D, 315/A, 330/A en 345/B:

Terrein WPC Overhaem

 

Documenten inkijken

Het voorlopige onteigeningsbesluit, vastgesteld op 15 mei 2020, kan je van 7 december 2020 tot en met 5 januari 2021 samen met de onteigeningsplannen en de projectnota tijdens de kantooruren inkijken:

  • Op het gemeentehuis van Tongeren (Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren)
  • Bij De Watergroep (Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel).
     

Online

De documenten zijn ook online raadpleegbaar:

Je vindt deze documenten ook op de website van de stad Tongeren.

Het openbaar onderzoek wordt ter plaatse bekend gemaakt met een affiche. De aankondiging is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 november 2020.
 

Op het gemeentehuis inkijken

Indien je het onteigeningsbesluit, onteigeningsplan en projectnota op het gemeentehuis wil kijken, kan dit door corona enkel na voorafgaandelijke afspraak via de website van de stad Tongeren.

Openingsuren balie Wonen en omgeving - Ruimtelijke Ordening en Huisvesting – Vastgoedinfo: 

maandag - 8.30 tot 12 uur & 13 tot 17 uur
dinsdag - 8.30 tot 12 uur & 13 tot 17 uur
woensdag - 8.30 tot 12 uur & 13 tot 17 uur
donderdag - 8.30 tot 12 uur & 13 tot 18.30 uur
vrijdag - 8.30 tot 12 uur.
 

Procedure: hoe maak je je mening kenbaar?

In de periode van het openbaar onderzoek kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze geplande onteigening indienen via beveiligde zending (een (elektronische) aangetekende brief of een afgifte tegen ontvangstbewijs) bij de stad Tongeren (Maastrichterstraat 10, 3700 Tongeren) of bij De Watergroep (Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel).
 

Contactpersoon

Pieterjan Verhavert, gsm: 0471 61 71 73, [email protected]