21-10-2016

Veel van ons grondwater bevat ijzer. Dat komt er van nature in terecht via ijzerhoudende mineralen in de ondergrond. Daarom onderzoekt De Watergroep de mogelijkheid om rechtstreeks in de ondergrond te ontijzeren. Begin oktober stelde De Watergroep deze techniek voor aan een internationaal publiek tijdens het IWA World Water Congress in Brisbane.

Voordat we water aan onze klanten kunnen leveren, moet het ijzervrij zijn. Klassiek gebeurt dit in het waterproductiecentrum via beluchting. Zo vormen zich ijzervlokken die we uit het water halen met zandfilters. Deze filters hebben echter regelmatig een spoelbeurt nodig, zodat heel wat spoelwater in het milieu terechtkomt en ijzerslib achterblijft.

Ook de filters van de pompputten verstoppen geregeld door het ijzer in het grondwater, waardoor die vaak moeten gereinigd worden. We hebben er dus alle voordeel bij om ijzer in de ondergrond te houden. Zo’n techniek bestaat en heet ondergrondse ontijzering en wordt toegepast bij een proefopstelling in Vlierbeek.

 

Zo werkt het

De techniek bestaat uit 2 stappen:

  1. Injectie van zuurstofrijk water in de ondergrond. Zuurstof reageert met de ondergrond en vormt in de omgeving van de put de juiste chemische omstandigheden voor stap 2.
  2. Oppompen van ijzervrij water. Aangezien het opgepompte water doorheen de ‘geprepareerde’ zone rond de put moet stromen, ontstaan er reacties waardoor ijzer in de ondergrond achterblijft. Zo pompen we water op, zonder ijzer.

Het geïnjecteerde volume kan maar een aantal keer terug opgepompt worden. Daarna neemt de ijzerconcentratie terug toe en zijn we terug bij af. Dit ‘aantal keer’ is afhankelijk van de samenstelling van de ondergrond.

 

Vooruitzichten

De resultaten van de testen zijn bemoedigend. De techniek van ondergrondse ontijzering werkt goed op de winning in Vlierbeek. Nu is het verder kijken hoe we de techniek kunnen verfijnen en hoe we dit best kunnen toepassen in de winning zelf.