31-03-2022

Waterunie - de gezamenlijke dochteronderneming van FARYS|TMVW en De Watergroep - coördineert voortaan hun samenwerking voor een klimaatrobuuste watervoorziening

Logo WaterunieFARYS|TMVW en De Watergroep kondigden midden 2021 hun intentie aan om samen de watervoorziening en -bevoorrading in hun werkingsgebieden te optimaliseren. Beide waterbedrijven bundelen de krachten om een antwoord te bieden op de uitdagingen die de klimaatverandering stelt. Om die samenwerking te faciliteren, richtten zij deze week - na fiat vanwege de Vlaamse overheid - een gezamenlijke dochteronderneming op die de naam Waterunie kreeg.

In het kader van hun gemeenschappelijke aanpak om een toekomstgericht, duurzaam, veerkrachtig en efficiënt waterbeleid te ontwikkelen, bundelen beide waterbedrijven voortaan alle nodige middelen daartoe in nv Waterunie. Binnen Waterunie werken FARYS|TMVW en De Watergroep samen op 4 domeinen:

  1. (automatiseren van) monitoring en sturing van het waterleidingennet
  2. optimaliseren van opslagcapaciteit 
  3. optimaliseren van onderlinge aan- en verkoop van water
  4. coördineren van investeringen.

Waterunie heeft enkel als doel om de vooropgestelde samenwerkingsprojecten van beide partners te coördineren en zo operationele, financiële en beleidsmatige meerwaarde te realiseren. Er worden geen activa, personeel of operationele activiteiten in ondergebracht. De bestuursorganen voor de aansturing van de gezamenlijke dochteronderneming worden tot een strikt minimum beperkt.  

De eerste raad van bestuur van Waterunie vond plaats op 30 maart onder voorzitterschap van Christophe Peeters, voorzitter van FARYS|TMVW. Het voorzitterschap alterneert om de twee jaar tussen beide partners. De andere leden van de raad van bestuur zijn:

  • Brecht Vermeulen (voorzitter De Watergroep)
  • Marleen Porto-Carrero (algemeen directeur FARYS|TMVW)
  • Hans Goossens (directeur-generaal De Watergroep)
  • Frank De Mulder (bestuurder FARYS|TMVW)
  • Hedwig Kerckhove (bestuurder De Watergroep).

Christophe Peeters, voorzitter nv Waterunie:

“De naam Waterunie kwam er vanuit de medewerkers van beide partners, die enthousiast ingingen op onze vraag om voor onze dochteronderneming een toepasselijke naam te bedenken. Een naam die goed weergeeft wat beide bedrijven beogen. Het spiegelt helemaal hoe onze mensen begaan zijn met de opportuniteiten en mogelijkheden die een gezamenlijke, versterkende aanpak geeft om de best mogelijke oplossing te geven aan de uitdagingen die ons op het vlak van waterbevoorrading te wachten staan in onze regio.”

 Brecht Vermeulen, voorzitter De Watergroep:

"Als je ziet hoe de leveringsgebieden van FARYS|TMVW en De Watergroep helemaal met elkaar verweven zijn, dan is het duidelijk dat onze samenwerking binnen Waterunie ons zal toelaten om efficiënter en doeltreffender te werken aan een klimaatrobuuste watervoorziening. We zetten daarbij onze complementaire troeven in: bij De Watergroep hebben we een grote en gediversifieerde productiecapaciteit, Farys|TMVW beschikt dan weer over een unieke transportcapaciteit.”