09-10-2018

Waterproductiecentrum 'Vlakenhof'In Maaseik opende De Watergroep het nieuwe waterproductiecentrum Vlakenhof. Deze installatie voorziet een gebied dat tot nu toe gevoed werd vanuit het waterproductiecentrum in Leut van zachter water. ‘Het water wordt verpompt uit 5 nieuwe productieputten in Maaseik en Kinrooi. Na behandeling gaat het naar ruim 17.000 gezinnen in deze regio. Door hier te investeren in een nieuwe waterproductie verhogen we  de leveringszekerheid in deze regio en anticiperen we ook op toekomstige evoluties in het drinkwaterverbruik,’ vertelt Hans Goossens, directeur-generaal van De Watergroep. De totale prijs van dit project bedraagt 14 miljoen euro.

Elke productieput heeft een filter in de diepe watervoerende laag van het zand van Waubach (diepte tussen 188 en 200 meter) en kan een debiet leveren van 100 m³/u. Daarnaast zijn er nog een 60-tal peilputten rondom de waterwinning aanwezig om het grondwaterpeil en de kwaliteit in de diverse watervoerende lagen op te volgen. Het grondwater is van nature zacht, en dient dus niet onthard te worden. De behandeling bestaat uit gesloten zandfilters (waarin ijzer verwijderd wordt), gevolgd door open filters (waarin mangaan en ammonium verwijderd worden). 

Het gezuiverde water wordt opgeslagen in 2 aparte reinwaterkelders van elk 3.000 m³. Van hieruit wordt het gepompt naar grote delen van de gemeenten Dilsen-Stokkem, Maaseik en Kinrooi. Bij de betrokken klanten is de waterhardheid gedaald van 17 naar 9 Franse graden. Door de vrijgekomen productiecapaciteit in het waterproductiecentrum van Leut verhoogt de leveringszekerheid en is er ook ruimte om water te transporteren naar andere zones.