06-07-2016
De Watergroep zal de komende jaren een nieuw waterproductiecentrum bouwen in Vilvoorde. Het geproduceerde water volstaat voor ongeveer 15.000 klanten in de stad Vilvoorde. De kostprijs van dit investeringsproject wordt geraamd op 1,5 miljoen euro.

Het waterproductiecentrum Drie Fonteinen in Vilvoorde werd enkele jaren geleden uit dienst genomen omwille van de veroudering van het gebouw en het ontbreken van een ontijzeringsinstallatie. Omdat er enkel iets te veel ijzer in het water zit, volstaat een beperkte behandeling om volledig aan de normen te voldoen. Aangezien het bestaande gebouw totaal verouderd is, zal het worden afgebroken en zal De Watergroep een nieuw waterproductiecentrum bouwen.

Het water van de winning in Vilvoorde is afkomstig uit de diepe en goed beschermde Krijtformatie van Gulpen. De bestaande put is 140 meter diep en heeft een ideale hardheid van 10 Franse graden. Ook al gaat het om een eerder kleine winning, toch wordt ze omwille van de zeer goede kwaliteit en de ligging te midden van een stadsvernieuwingsproject van de stad Vilvoorde als een strategische winning beschouwd.