13-12-2018

Kostenreductie en duurzaamheid zijn in de praktijk al bewezen voor residuen van drinkwaterproductie, waaronder kalkpellets en ijzerslib. Aluminiumslib is het volgende doel, omdat de verwijdering van dat slib aanzienlijke en steeds hogere kosten met zich meebrengt. Alu Circles, een internationaal initiatief op basis van PCP-principes (Pre-Commercial Procurement), maakt dit mogelijk. Het totale budget voor Alu Circles bedraagt 1,5 miljoen euro. De Watergroep maakt deel uit van het ‘Core Team’, dat beslissingen neemt met betrekking tot projectstrategie en gerelateerde activiteiten. 
 

Aluminiumslib in drinkwaterbehandeling

Flocculanten op basis van aluminium worden over het algemeen gebruikt in drinkwaterzuiveringsinstallaties die oppervlaktewater behandelen. Het resterende slib wordt meestal naar een afvaldepot gestuurd, omdat het weinig nuttige toepassingen heeft. De som van de interne en out-of-pocketkosten van verwijdering bedraagt vaak meer dan 100 euro per ton slib. Voor een waterbedrijf dat 100 miljoen m³ per jaar produceert, vertegenwoordigt dit een kostprijs van ongeveer 100.000 euro per jaar. Het is de uitdaging om dit eenmalig materiaalgebruik om te zetten in een duurzame oplossing, zoals upcycling of recycling, tegen lagere kosten. Dit is het belangrijkste doel van Alu Circles. 
 

Wat doet Pre-Commercial Procurement (PCP)

PCP staat voor co-creatie door technologieleveranciers, waterbedrijven en onderzoekers in een proces over meerdere fasen. Het PCP-instrument (www.eafip.eu) is speciaal ontwikkeld om innovatieve inkoop in de publieke sector te ondersteunen. PCP biedt de basis om binnen een periode van 2 tot 4 jaar nieuwe, duurzame oplossingen op (semi-) industriële schaal te ontwikkelen, waarmee een kostenvermindering van meer dan 30% voor het aluminiumslibprobleem wordt bereikt.
 

Het Alu Circles initiatief

Waterbedrijven kunnen op 2 niveaus aan Alu Circles deelnemen:

  • Het ‘Core Team’ neemt beslissingen met betrekking tot projectstrategie en gerelateerde activiteiten. AquaMinerals (NL) en De Watergroep hebben al toegezegd.
  • Participants’ ontvangen projectresultaten en profiteren van nieuwe ontwikkelde waardeketens. 

Het totale budget voor Alu Circles bedraagt 1,5 miljoen euro, te financieren door leden van het Core Team en door Participants. Het grootste deel van het begrotingstotaal wordt ingezet voor de ontwikkeling van passende oplossingen door industriële partners, die daarnaast zelf ook investeren in hun technologie.

Allied Waters en Corvers Procurement Services zijn door Lead Buyer AquaMinerals aangewezen om de organisatie, economische en juridische ondersteuning en communicatie te faciliteren.
 

Meer weten?

Meer informatie is beschikbaar op www.alliedwaters.com/project/AluCircles. Daarnaast zijn er 2 webinars gepland voor:

  • dinsdag 15 januari 2019, 12.00 uur
  • woensdag 23 januari 2019, 12.00 uur.