15-07-2021

De Watergroep, het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen, en Natuurpunt Pelt sluiten een samenwerking af voor het natuurbeheer van het domein van de waterwinning op de Roosenheide in Pelt. In dit natuurgebied wordt grondwater gewonnen en staan 8 grondwaterputten in voor de drinkwatervoorziening van de ruime regio. Rondom de waterwinningsputten werd een natuurbeschermingszone afgebakend. Die zone wordt voortaan beheerd door Natuurpunt. Deze samenwerking vormt een mooi voorbeeld van hoe bronbescherming en natuurbescherming hand in hand gaan.

“We hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Natuurpunt Pelt om het domein op de Roosenheide, waar wij aan waterwinning doen, te beheren”, zegt Rhune Van Cleemput van De Watergroep. “We doen vanaf nu een beroep op Natuurpunt, die dit terrein via maatwerk zal beheren met bijzondere aandacht voor de lokale fauna en flora. De Watergroep moet op deze manier geen externe groenaannemers meer inschakelen. Voor De Watergroep en voor Natuurpunt is dit een win-winsituatie. Deze samenwerking kadert bovendien binnen ons proactief bronbeleid: door de omgeving rond onze waterbronnen te beschermen, voorkomen we vervuiling aan de bron. En dat is zowel op korte als op lange termijn de meest duurzame oplossing.”

“De bodem in de afgebakende beschermingszone rond de 8 grondwaterputten is nog intact en onbemest”, vertelt Paul Vangerven van Natuurpunt Pelt. “Dit gebied valt onder de noemer ‘schraal grasland’. In Vlaanderen is er nog maar 2% van dit soort graslanden overgebleven in vergelijking met midden vorige eeuw. Schraal wil voor alle duidelijkheid niet zeggen dat er weinig groeit. Net door het ontbreken van nutriënten zoals mest groeien hier planten die anders weggeconcurreerd worden door snelgroeiende grassen. Deze plantenbiodiversiteit is een paradijs voor sprinkhanen, vlinders, bijen en zweefvliegen. Het is ook één van de weinige plekken in Pelt waar je de patrijs nog kan spotten.”

Natuurpunt zal dit gebied met de nodige voorzichtigheid beheren om het schrale karakter te behouden. Zo wordt het perceel nooit in één keer gemaaid, maar op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen. Hierdoor kunnen insecten zoals vlinders en wilde bijen beschutting zoeken in de hogere vegetatie en hebben ze meer kans om zich volgend jaar opnieuw voort te planten. En dat komt ook de weidevogels ten goede. Geelgors en roodborsttapuit eten hier van een rijkgevulde tafel. En de wandelaars genieten van een schitterende bloemenpracht.