12-12-2018

Naar aanleiding van berichtgeving over de vermeende aanwezigheid van microplastics in het leidingwater van Alken, heeft burgemeester Penxten het advies ingewonnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap Zorg en Gezondheid bevestigt nu de visie van De Watergroep en maakt voorbehoud bij de conclusies die door dhr. Robin Severi worden getrokken:

  • Noch het artikel, noch het rapport vermeldt duidelijke informatie over de herkomst van het geanalyseerde staal (adresgegevens, bemonsterd tappunt), de gebruikte recipiënten en de gehanteerde staalnameprocedure. Deze aspecten kunnen nochtans een invloed hebben op de analyseresultaten van water. 
  • Het rapport van de UHasselt stelt dat de analyses wijzen op de aanwezigheid van enkele deeltjes in het waterstaal met minerale samenstelling. Er wordt in het rapport niet gesproken over de aanwezigheid van PET, PVC of polyamide. 

Daarnaast geeft het Agentschap Zorg en Gezondheid mee dat het voorkomen van microplastics in het milieu, waaronder drinkwater, momenteel nog onderwerp is van onderzoek wereldwijd. Ook in Vlaanderen loopt er onderzoek. Zo heeft VMM, in samenwerking met UGent, een studie over microplastics lopen. In het kader van deze opdracht zullen ook een aantal stalen van drinkwater uit Vlaanderen gecontroleerd worden. Ook De Watergroep plant een onderzoek i.s.m. UGent.

Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat er momenteel nog weinig duidelijkheid is over de mogelijke gezondheidseffecten van microplastics op de mens. Verder wetenschappelijk onderzoek is nodig. Het is wel belangrijk om op te merken dat de mens via verschillende wegen blootgesteld kan worden aan plastics. Wellicht is de mogelijke bijdrage via voedsel en drank aan de totale blootstelling aan plasticdeeltjes verwaarloosbaar, gelet op het doorgedreven gebruik van materialen uit plastic in ons dagelijks leven.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid concludeert daarom dat er geen reden is voor ongerustheid, zowel niet op het vlak van het voorkomen van microplastics in het leidingwater van Alken, als wat betreft eventuele gezondheidseffecten hiervan.