20-01-2017
Op 11 november plantten medewerkers van De Watergroep en hun familie 6.000 bomen op de waterwinning Aalstgoed in Eeklo. Gezonde bossen en natuur zijn namelijk een garantie voor een goede waterkwaliteit. Hoe beter de waterkwaliteit van nature is, hoe minder behandeling er nodig is. En dat is vervolgens weer goed voor het milieu. Bovendien draagt De Watergroep op deze manier bij aan een groenere omgeving.

De aanplanting van het bos op het Aalstgoed kadert in het oorspronkelijke bosbeheersplan dat werd opgemaakt in 1998 voor de bossen in het waterwingebied van het waterproductiecentrum Eeklo. De oppervlakte van deze bossen bedraagt 38 ha. Het bos in Eeklo is één van de 21 bossen die De Watergroep in eigendom heeft.

‘Op het moment dat het bosbeheersplan werd opgemaakt waren er in het Aalstgoed alleen populierenbossen,’ legt initiatiefnemer en milieucoördinator Bruno Jeurissen uit. ‘Dit type bos is niet erg soortenrijk en levert slechts een geringe bijdrage aan de biodiversiteit. Een populierenbos is meer een houtakker dan een stuk natuur. Daarom hebben we ervoor gekozen om dit soort bos beetje bij beetje te rooien en te vervangen door een gevarieerd bos met streekeigen loofbomen.’

De aanplantingen in het Aalstgoedbos zullen gebeuren met Gewone Es, Zomereik en Zwarte Els als hoofdboomsoorten. Voor de variatie zullen hier ook enkele groepen Trilpopulier en Witte abeel worden aangeplant. De struikrand wordt aangelegd met Vuilboom, Hazelaar, Boskers, Gelderse roos, Lijsterbes, Hondsroos, Sleedoorn en Meidoorn.

Met deze boomplantdag onderstreept De Watergroep haar maatschappelijke taak als drinkwaterbedrijf. Dat betekent niet alleen dat we moeten zorgen voor een ononderbroken levering van kwalitatief drinkwater, maar dat we dit op een duurzame manier doen, met respect voor onze natuurlijke grondstoffen én de omgeving.