07-09-2017

Terug van vakantie? Spoel bij thuiskomst de kranen even door! Wanneer kraantjeswater langere tijd stilstaat in leidingen, loopt de kwaliteit wat terug.

Als het water al die tijd heeft stilgestaan, neemt het stoffen op die van de leidingen afkomstig zijn. Dat kan gaan om lood, maar afhankelijk van de samenstelling en de hardheid van het water, kan ook ijzer, zink of koper opgenomen worden. Bovendien vormt zich bij stilstaand water aan de binnenwand van de leidingen een biofilm, waar bacteriën zich snel thuis voelen.

Daarom is het goed om bij langere afwezigheid het toilet door te spoelen en de kranen even open te zetten. Doe dit 1 minuut en je hebt weer lekker, vers drinkwater van goede kwaliteit!

Het doorgespoelde water kan je opvangen en gebruiken om mee te poetsen, de wagen te wassen of de planten te begieten.