28-04-2021

De Watergroep stelde de voorbije weken, op basis van een aantal kwaliteitsklachten uit de regio Rillaar, via netwerkmodellering een onderzoek in naar de oorzaak van het verkleurde water. De oorzaak ligt in de staat van de waterleiding op de Diestsesteenweg, een gietijzeren leiding van 54 jaar oud. 

 

Hinder beperkt via extra spoelacties

De Watergroep is zich bewust van de terugkerende bruinwaterklachten en verontschuldigt zich voor dit ongemak. Momenteel beperken we de hinder voor de klanten zoveel mogelijk via extra spoelacties. We raden klanten in deze regio aan om bij klachten van bruin water meteen melding te maken via het storingsformulier op onze website of via 02 238 96 99, zodat we gericht acties kunnen ondernemen.

Structurele oplossing

Er ligt een concreet plan op tafel om de aanhoudende problemen grondig aan te pakken:

  • Om precies te kunnen bepalen hoe het met de waterleiding in de Dietsesteenweg is gesteld, wordt de komende weken een cameraonderzoek uitgevoerd. Dit zal gebeuren met een nieuwe technologie die er voor zorgt dat er tijdens het cameraonderzoek geen wateronderbrekingen zijn. In elk geval neemt De Watergroep een reeks maatregelen om de impact zo beperkt mogelijk te houden en zullen de stad en de bewoners van Rillaar tijdig verwittigd worden.
  • De gietijzeren waterleiding in het eerste deel van de Diestsesteenweg, van de aansluiting met de Diestsestraat tot aan de Mottestraat, wordt later dit jaar vervangen door een nieuwe PVC-leiding. Deze werken gebeuren samen met geplande rioleringswerken en starten in augustus/september 2021. Voor het tweede deel van de steenweg wachten we eerst de resultaten van het cameraonderzoek af. Indien nodig, zullen we op termijn ook dit stuk van de waterleiding vervangen (planning nog te bepalen). Ook de leidingen in de straten de Wijper, Meyerveld en Mottestraat worden vervangen. Dit gebeurt opnieuw samen met rioleringswerken om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Deze werken staan in het voorjaar van 2023 gepland. Tot slot wordt ook de waterleiding in de Molendreef en aangrenzende straten vernieuwd, samen met rioleringswerken. Deze werken starten begin 2022. 
  •  De stad en de Watergroep zetten hun schouders onder deze structurele oplossing en doen samen de noodzakelijke investeringen. Er is afgesproken om zo veel mogelijk op voorhand te communiceren over de geplande werken en onderzoeken. Op die manier willen we de overlast voor onze inwoners tot een minimum beperken. Er kunnen natuurlijk altijd onverwacht problemen opduiken. We vragen onze inwoners om in dat geval zo snel mogelijk contact op te nemen met De Watergroep zodat zij gericht actie kunnen ondernemen. Dat kan via het storingsformulier op www.dewatergroep.be of telefonisch via 02 238 96 99. Ook de technische dienst van de stad is ter beschikking om bij te springen bij onverwachte waterproblemen. 
  • De stad en De Watergroep hebben afgesproken om op regelmatige basis te overleggen. Net zoals elders in Vlaanderen, is er ook in Aarschot nog veel werk om de waterleidingen te vernieuwen. Sinds 2020 tot nu heeft De Watergroep er al 10,5 km leidingen vernieuwd. We hebben uiteraard nog wat kilometers voor de boeg, maar met een goeie planning en een fors investeringsritme, willen we grote stappen vooruit zetten om in de basisbehoefte van proper drinkwater te kunnen voorzien.